باسلام و احترام
اولياي گرامي كلاس ميس هانا
بدين وسيله به اطلاع مي رساند روز چهارشنبه شنبه مورخ ٢٥ ارديبهشت ماه ساعت ١١:٣٠ الي ١٢:٣٠
جلسه اي به منظور تصميم گيري برنامه ي كلاس هاي تابستان برگزار مي گردد و به همين منظور حضور اوليا الزامي مي باشد.
در صورت عدم حضور در جلسه، تصميم گيري براساس نظر اكثريت انجام خواهد گرفت و امكان تغيير برنامه وجود نخواهد داشت.
باتشكر

فهرست