تکالیف P2&P2Fard

۱۴۰۰/۶/۲

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

۱۴۰۰/۶/۷

نمایش

نمایش

۱۴۰۰/۶/۹

نمایش

۱۴۰۰/۶/۱۴

دانلود

دانلود

دانلود

۱۴۰۰/۶/۱۶

دانلود 

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

۱۴۰۰/۶/۲۱

دانلود

دانلود

۱۴۰۰/۶/۲۸

دانلود

Homework p2 and p2fard
Write the book pages:20-22

۱۴۰۰/۶/۳۰

Homework p2
Please write book pages 20-22

۱۴۰۰/۶/۳۰

Homework p2fard
Write 1line of each words:
hen-hip-can-pin-sat

دانلود

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

Write book pages 29-31
Write 1 line of each word.🥰
Mat-sit-hit-pen-man

فهرست