آموزش زبان خارجی

آموزش زبان ، تلفظ صحيح آواها و هجاها با بهره مندي از آخرين روش هاي بين المللي ، در كنار بازي هاي شيرين كودكانه ، توجه به نياز رده هاي سني ، استعدادها و توانايي زبان آموزان مهم ترين هدف ماست.

اردو

برنامه هاي خارج از كلاس درس همواره نوعي ديگر از آموزش در سطح دنياست كه كودكان عزيزمان را تشويق به آموزش و يادگيري بيشتر و ايجاد مهارت هاي بين فردي و جمعي مي كند.

سرویس مدرسه

به منظور رفاه زبان آموزان و خانواده هاي ايشان براي تردد امن ، سرويس هاي مورد تاييد و همكار اموزشگاه آماده خدمت رساني به متقاضيان هستند

كلاس هاي فوق برنامه

داشتن جسم سالم يكي از ويژگي هاي مهم هر انساني مي باشد و مهم تر از آن سلامت روان است.فوق برنامه ها در اين موسسه بر اساس تكنيك هاي ويژهدر دنياي امروزي طراحي شده كه نه تنها جنبه تفريحي و آموزشي را در برمي گيرد بلكه كودكمان را به سلامت رواني و فيزيكي بهتري مي رساند.ورزش و موسيقي هر دو ، دنياي سلامت تري براي دلبندمان مي سازد.

اتاق بازی

يكي از بزرگترين راه ها در روش تربيت كودكان و رساندن آنها به آگاهي و آرامش و خلاقيت ، بازي است. اتاق بازي در اين موسسه مجهز به وسايل بازي و فضاي مناسب است كه كودكان را به خلاقيت و تفكر تشويق مي كند و به گونه اي طراحي شده كه با داشتن فضاي مناسب و باز ، دنياي شادي را براي كودكان ايجاد مي كند. بازي يكي از واه هاي درمان اضطراب و استرس كودكان است.
<< من كودكم را به بازي تشويق مي كنم>>

فهرست