باسلام و احترام
اولياي گرامي كلاس ميس رعنا
بدين وسيله به اطلاع مي رساند روز چهارشنبه مورخ ٢٥ ارديبهشت ماه ساعت ٩ الي ١٠ جلسه اي به منظور تصميم گيري برنامه ي كلاس هاي تابستان برگزار مي گردد و به همين منظور حضور اوليا الزامي مي باشد.
در صورت عدم حضور در جلسه، تصميم گيري براساس نظر اكثريت انجام خواهد گرفت و امكان تغيير برنامه وجود نخواهد داشت.
باتشكر

فهرست